Dostępne badania sugerują, że zastosowanie statyn w celu redukcji poziomu cholesterolu zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów bez choroby sercowo-naczyniowej. Badania dotyczyły osób z podwyższonymi poziomami lipidów lub markerów stanu zapalnego i obejmowały głównie populacje ludzi rasy białej. Do tej pory nie było wiadomo, czy korzyści te można zaobserwować również w zróżnicowanej etnicznie populacji osób z umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym, bez współistniejącej choroby sercowo-naczyniowej. W majowym wydaniu „The New England Journal of Medicine” opublikowano wyniki badania oceniającego skuteczność obniżania cholesterolu u osób z grupy umiarkowanego ryzyka bez współistniejącej choroby sercowo-naczyniowej. Do badania włączono 12705 uczest...