Wysokie poziomy lipoproteiny(a) obserwowane są u pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią, ale przyczyna tego jest nieznana. W majowym „The Lancet Diabetes & Endocrinology” opublikowano wyniki duńskiego badania prospektywnego obejmującego grupę 46 200 osób, u których zbadano poziomy Lp(a) oraz określono występowanie najczęstszych mutacji związanych z rodzinną hipercholesterolemią. Wyniki poziomów całkowitego cholesterolu oraz frakcji LDL u pacjentów przyjmujących leki hipolipemizujące były pomnożone 1,43-krotnie, co odpowiada około 30-procentowej redukcji poziomu cholesterolu LDL, którą te leki powodują. Do zdiagnozowania rodzinnej hipercholesterolemii autorzy badania użyli zmodyfikowanych ktyreriów według DLCN (Dutch Lipid Clinic Network), Simon Broome oraz MEDPED (Make Early Diag...