Zwiększa się ilość pacjentów z cukrzycą typu drugiego leczonych dużymi dawkami insuliny. Intensywna insulinoterapia wiąże się z działaniami niepożądanymi leczenia, takimi jak wzrost masy ciała czy ryzyko hipoglikemii. W „JAMA Internal Medicine” opublikowano wyniki randomizowanego badania oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo dodatnia liraglutydu- analogu GLP-1 (ludzkiego glukagonopodobnego peptydu-1) do wysokodawkowej insulinoterapii u pacjentów z cukrzycą typu 2. Badanie przeprowadził zespół naukowców z Uniwersytetu w Teksasie w latach 2012-2015. Czas obserwacji wynosił 6 miesięcy.
Do badania włączono 71 pacjentów z niekontrolowaną cukrzycą typu 2 (poziom glikowanej hemoglobiny 7,5-11,0 proc.), stosujących insulinę w dawce większej niż 1,5 U/kg/d. 63 proc. uczestn...