Pioglitazon to wybiórczy agonista receptora jądrowego PPAR-y, zwiększający wrażliwość tkanek na działanie insuliny oraz zmniejszający insulinooporność w komórkach tkanki tłuszczowej, mięśni szkieletowych i wątroby.
Podczas sesji naukowej na kongresie zorganizowanym przez American Diabetes Association w Nowym Orleanie wygłoszono wyniki badania oceniającego skuteczność pioglitazonu w prewencji cukrzycy u insulinoopornych pacjentów z chorobą naczyń mózgowych. We wcześniejszych wynikach badania IRIS (The Insulin Resistance Intervention after Stroke) wykazano, że lek z grupy pochodnych tiazolidynodionu, pioglitazon, zmniejsza ryzyko wystąpienia poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (niezakończony zgonem udar mózgu, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego) oraz zmniejsza ryzyko za...