Otyłość jest nadal rosnącym problemem w krajach wysoko rozwiniętych i dotyczy coraz częściej osób w młodym wieku – w niektórych państwach nawet co trzeci nastolatek ma nadwagę. Nadmiar tkanki tłuszczowej jest czynnikiem ryzyka wczesnego zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i ogólnie. Na łamach czasopisma NEJM ukazały się wyniki badania oceniającego związek pomiędzy wskaźnikiem BMI a ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Do badania włączono 2,3 mln izraelskich nastolatków obojga płci, których wzrost i masę ciała oceniano w latach 1967-2010, podczas badania lekarskiego przed obowiązkową służbą wojskową. Oceniano ryzyko zgonu z powodu zawału serca, udaru czu nagłej śmierci sercowej (sudden cardiac death – SCD) w wieku dorosłym. Średni wiek badanych wyniósł 17,3 roku. Zdecydo...