Prowadzone dotychczas badania wyraźnie pokazały istnienie związku między spożywaniem określonego tłuszczu a rozwojem chorób układu krążenia. Niejasny jest natomiast związek między spożyciem konkretnych tłuszczów a umieralnością. Celem badania, któ...