Różnice pomiędzy amerykańskimi (American College of Cardiology/American Heart Association) a europejskimi (European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society) wytycznymi leczenia zaburzeń lipidowych sprawiają, że leczenie włączane jest pacjentom w nieco innych sytuacjach klinicznych. Jakie są implikacje tych różnic? Na łamach czasopisma JAMA Cardiology ukazały się wyniki badania mającego na celu ocenę różnic w efektach stosowania wytycznych ACC/AHA i ESC/EAS. Badanie przeprowadzono w latach 2007-2012 na populacji amerykańskiej (3136 osób z badania NHANES) oraz polskiej (1060 osób z badania NATPOL 2011). Pacjenci byli w wieku od 40 do 65 lat. Według wytycznych ACC/AHA do włączenia leczenia hipolipemizującego statynami kwalifikowałoby się 43,8% (95% CI, 40,9-46,7%) pacjentów ...