W ocenie stanu odżywienia zastosowanie znajduje wiele pomiarów, a jednym z nich jest wskaźnik masy ciała (ang. body mass index, BMI [kg/m2]), będący podmiotem zainteresowania badaczy.
Naukowcy przeprowadzili wiele analiz określających zależn...