Dostępne badania sugerują, że zastosowanie statyn w celu redukcji poziomu cholesterolu zmniejsza ryzyko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych u pacjentów bez choroby sercowo-naczyniowej. Badania dotyczyły osób z podwyższonymi poziomami lipidów ...