Zwiększa się ilość pacjentów z cukrzycą typu drugiego leczonych dużymi dawkami insuliny. Intensywna insulinoterapia wiąże się z działaniami niepożądanymi leczenia, takimi jak wzrost masy ciała czy ryzyko hipoglikemii. W “JAMA Internal Medici...