W „Diabetes Care” opublikowano wyniki amerykańskiego retrospektywnego badania, w którym wykazano, że pacjenci, u których po operacji bariatrycznej poprawiły się wyniki leczenia cukrzycy, mają mniejsze ryzyko rozwoju powikłań mikronaczy...