Międzynarodowe wytyczne zalecają leczenie statynami pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą niedokrwienną serca w celu zapobiegania dodatkowym zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Zalecenia różnią się docelowymi wartościami cholesterolu LDL (ang. low-density lipoprotein cholesterol, LDL-C). W “JAMA Internal Medicine” opublikowano wyniki izraelskiego badania oceniającego związek osiągniętego poziomu cholesterolu LDL po leczeniu statynami, a częstością zdarzeń sercowo-naczyniowych. Do badania włączono 31 619 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, leczonych statynami (z wynikiem co najmniej 80 proc. adherencją leku) , w średnim wieku 67,3 lat, z czego 27 proc. stanowiły kobiety. Podczas leczenia statynami, po co najmniej rocznej terapii 29 proc. miało niskie wartości LDL (≤70,0 m...