Międzynarodowe wytyczne zalecają leczenie statynami pacjentów z istniejącą wcześniej chorobą niedokrwienną serca w celu zapobiegania dodatkowym zdarzeniom sercowo-naczyniowym. Zalecenia różnią się docelowymi wartościami cholesterolu LDL (ang. low-...