W “JAMA Internal Medicine” ukazały się wyniki badania oceniającego związek czynników socjoekonomicznych oraz dostępu do opieki zdrowotnej ze śmiertelnością z przyczyn ogólnych, sercowo-naczyniowych oraz nowotworowych u pacjentów z cukrzycą typu 2. Autorzy szwedzkiego badania ocenili czy czynniki socjoekonomiczne takie jak poziom wykształcenia pacjentów, dochód, stan cywilny czy miejsce urodzenia mają wpływ na śmiertelność u chorych z cukrzycą typu 2.  Do badania włączono 217 364 uczestników poniżej 70 lat z cukrzycą typu 2, w średnim wieku 58,3 lata (SD 9,3), z czego 60,2 proc. (130 839) stanowili mężczyźni. Łącznie zanotowano 19 105 zgonów ze wszystkich przyczyn, z czego 11 423 (59,8 proc.) stanowiły zgony z przyczyn sercowo-naczyniowych, 6984 (36,6 proc.) z przyczyn związa...