Your browser does not support the video tag. Katowice, 2015-04-01 Cukrzyca sprzyja rozwojowi niewydolności serca i niektórych arytmii. Poważnym problemem może być migotanie przedsionków i większe ryzyko wystąpienia najgorszego powikłania, czyli ud...